Sex och homo samlevnadsundervisning svenska amanda escort

sex och homo samlevnadsundervisning svenska amanda escort

Därmed har vi halkat in på själva fundamentet för den antihomosexuella världens föreställningar om fenomenet homosexualitet. För det som sitter i centrum av dessa föreställningar är, ursäkta uttrycket, just rövhålet. Vi ser gång på gång hur homosexualitet och analsex anses vara samma sak. Den kristna traditionen har varit mycket noga med att förstärka detta samband, vilket framgår av ordkedjan Sodom sodomi sodomit.

Exemplen på hur analsex lyfts upp i homodebatten är otaliga. Ett av de mest genanta är den svenskamerikanske aktivisten Ron Linden, som på sin utförliga och multilingvistiska antihomosajt Emaso länkar till Amoso , tar avstamp i utförliga beskrivningar av rövslickning.

I höstas uppmärksammades även prästen Dag Sandahl för att ha raljerat om rövknullande i en diskussion som rörde homosexualitet på ett generellt plan. Analfixeringen understryks också av att många av bögarna som mördats i Irak har torterats genom att röven klistrats igen och att den internationella anti- Pridesymbolen är en förbudsskylt föreställande en man som bestiger en annan man.

Denna fokusering beror dels på okunskap analsex är som bekant en sexuell praktik och inte synonymt med homosexualitet, dessutom exkluderar den lesbiska och dels på populism, eftersom analsex är ett fenomen som det är lätt att skapa aversion kring.

En annan anledning till att många religiösa individer mejslar ut homosexualiteten ur syndakatalogen och lägger så mycket energi på att bekämpa just den är, att det är något som de vet att de själva aldrig kommer att kunna begå. Ett bra exempel på detta är den sydafrikanske pastorn Ray McCauley, ledare för megakyrkan Rhema Church. Han är vän med president Jacob Zuma och bildade nyligen ett konservativt nätverk som bland annat lobbar för att Sydafrika ska avskaffa samkönat äktenskap.

Han tycks dock inte ha några synpunkter på polygami för då hade han ju stött sig med sin vän presidenten, som har fyra hustrur. Han verkar inte heller stå på barrikaderna för ett skilsmässoförbud trots att Jesus säger»vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt«. Så tydligt uttrycker sig Jesus inte om homosexualitet. Alla homosexuella som återfanns efter detta skulle halshuggas. Hon gjorde ett stort nummer av att inget etablerat förlag ville ge ut hennes bok och påstod att det berodde på det kontroversiella innehållet.

Läser man boken upptäcker man att det snarare beror på att den är fruktansvärt dåligt skriven. Reklamfilmen för boken är en modern klassiker. Fokusera på och förstärk andras synder, så framstår dina egna som mer försumbara. En religion uppstår och verkar ofta som en reaktion mot andra religioner och sedvänjor.

Det är viktigt att ha någon eller något att förhålla sig till och skylla samhällets förfall på. Denna mantel har under historiens gång axlats av olika grupper, folkslag och subkulturer homosexuella är bara ett av många exempel.

Den mordvåg som just nu sköljer över Irak är ett exempel på detta. Homosexualitet anses vara ett västerländskt fenomen som bidrar till samhällets degenerering och som därför måste rensas ut precis som allt annat icke-islamskt.

Även för den konservativa kristenheten i västvärlden spelar homosexuella ofta rollen som samhällets förstörare. Homosexuellas rättigheter ställs emot samhällets goda och homorörelsen utmålas som en oproportionerlig maktfaktor i samhället som styr media, politik och juridik. Jag pekar med fingret i deras ansikten och säger»ni bidrog till att detta hände! Under de år som jag debatterat hbtfrågor på min blogg, har jag ofta stött på religiösa människor som sökt sig dit med ett ärligt och öppet uppsåt att lära sig mer om bögars och flators villkor.

Diskussionerna är fyllda av respekt och ömsesidigt utbyte och leder kanske inte alltid till att vederbörande ändrar åsikt men själva erkännandet och konstaterandet att bilden som lärs ut av religionerna är ofullständig, är ett mycket större steg.

I februari hävdade Shlomo Benizri, som representerade det strängt religiösa Shaspartiet i Knesset, att ett kostnadseffektivt sätt att hindra jordbävningar, hade varit att stoppa homovänliga reformer Vidare påpekade Åke Green i sin predikan , att Sverige kommer att drabbas av katastrofer på grund av landets toleranta hållning mot homosexualitet.

Tidningen Världen Idag drog kort därefter på ledarplats paralleller mellan detta och tsunamikatastrofen. På senare tid har även tidningens vd, Ruben Agnarsson, i flera ledare och blogginlägg varnat för en katastrof på grund av års beslut om könsneutrala äktenskap respektive kyrkliga vigslar. Nu väntar han bara på en lämplig katastrof att sätta i samband med dessa beslut. En annan viktig faktor som påverkar retoriken mot homosexualitet är förstås pengar.

Tusentals människor runt om i världen försörjer sig på antigayaktivism, främst i USA. Det finns otaliga organisationer som tjänar miljoner på donationer, bidrag och försäljning. Affärsidén är enkel och står på två ben. Man övertygar folk om att homorörelsen är farlig, samtidigt som man visar att man är kapabel att försvara landet mot denna destruktiva kraft. Sedan intalar man människor som upplever samkönad attraktion, att homosexualitet leder till helvetet och erbjuder dem bot mot detta. Det ordnas konferenser, läger, seminarier och produceras tonvis med böcker, filmer och annat material och allt kan köpas.

Med dessa bittra ord kommenterade den amerikanske komikern, Peterson Toscano, knark- och sexskandalpastorn Ted Haggards påstående om att han blivit heterosexuell efter tre veckors terapi: Och här har jag spenderat 17 år och dollar på tre kontinenter på att försöka strejta till mig Något som inte fungerat. Idag kallar han sig ex-gay-survivor. SCOTT LIVELY Mest känd för att ha medförfattat boken Pink Swastika, som driver tesen att nazismen var en homosexuell uppfinning och att gayrörelsen om den inte stoppas kommer att återskapa och talets Tyskland i USA turnerade han med sitt budskap i Ryssland och Baltikum och han var även en av föreläsarna på den antihomosexuella konferensen i Uganda i mars Så här kan det låta på hans sajt: För att se faran av dessa behöver vi inte gå längre än till Nederländerna, där sexliberalismen förespråkad av homorörelsen har lett till skapandet av ett pedofilparti.

I tider då det inte fanns snabba kommunikationer, var det religionens hot och löften som höll undersåtarna i schack. Den enda belöningen skulle komma från makten och kyrkan. Människokroppen är dock så finurligt skapad att den har ett inbyggt belöningssystem sexualiteten.

Men eftersom detta gör individen självständig, tog religionen makten över sexualiteten, smutsade ner den med skam och synd och utropade sig till den enda legitima distributören av denna belöning. Det är svårt att föreställa sig att den samkönade kärleken skulle ges rum i ett sådant system. Samtidigt har homosexuella i alla tider tagit sig plats. De har hittat sätt att leva ut sin sexualitet och kärlek, genom att antingen utnyttja eller kringgå samhällets kontrollerande institutioner.

I intervjun med Abdellah Taïa, som nämndes i början, får man också känslan av att det inte är själva bögeriet som är problemet i det traditionella marockanska samhället, utan att homosexualiteten är en zon i samhället inom vilken det inte finns några regler.

En zon där det råder ett oberoende. Det handlar inte om homosexualitet, säger han i intervjun, utan om individuell frihet. Är det något som skrämmer det konservativa och kollektivistiska samhället, så är det just denna frihet. Därmed har vi kommit in på den mest grundläggande aspekten av religiöst och kulturellt motstånd mot homosexualitet den antropologiska.

I sin briljanta bok Renhet och fara, resonerar Mary Douglas kring varför människor reagerar negativt mot det avvikande. Människan har en stark drift att vilja rätta till företeelser som stör det kollektiva ordningssinnet.

En extrem variant av detta behov är de korrektionsvåldtäkter av lesbiska som förekommer i fattiga delar av Sydafrika.

Det är lätt att inbilla sig att reagerandet mot det avvikande är djupt mänskligt och liksom inskrivet i vårt DNA. Och ja reaktionen är det men inte föreställningen om vad som är avvikande.

Ta bara rökförbudet på svenska restauranger. Att vifta med en cigarett vid bordet idag hade uppfattats som en grov överträdelse. Det känns som om förbudet har gällt i evinnerlig tid men infördes så sent som Två brudklänningar på en bröllopstårta är exempel på precis samma typ av avvikelse från det inlärda och som är lika lätt att förändra.

Han kommer att förgöra dem med eld. Många kommer att omvända sig och bli frälsta och många kommer att göra uppror och förintas. Det var under ett besök i USA, på Columbia University i september , som presidenten ombads att bemöta uppgifter om att homosexuella avrättas i Iran. Han valde då strategin att helt förneka: I Iran har vi inte det här fenomenet. Jag vet inte vem som har sagt att vi har det.

Den litauiska lagen mot»homopropaganda«och den muslimska världens hyschande kring frågan, visar hur oerhört värdefull denna resurs är. Men, vi vet också att det är en bräcklig resurs. Visst, lögner och vanföreställningar har lätt att slå rot i människors medvetande, men till slut vinner ändå alltid verkligheten och kärleken. Tor Billgren är redaktör för bloggen Antigay retorik som kartlägger hbt-fientliga grupper och individer.

Utställningen med samma namn turnerar nu runt i landet i regi av Folkets Hus och Parker. Den framstående forskaren från USA säger i sitt inledningstal: Jag ska inte här diskutera det heteronormativa i forskarens definition av familjen och inte heller hur han utesluter transpersoner, vilket givetvis den initierade läsaren ändå konstaterat.

I stället vill jag delge er några tankar om den mysiga kärnfamiljen och dess absoluta kontrast familjen i verkligheten. I mitt arbete med våldsutsatta hbt-personer men även i möten med hbt-personer i min roll som föreläsare får jag ofta höra berättelser om familjen.

Det är inte några ideala bilder som återges. Faktiskt är de långt ifrån familjen såsom den gestaltas i reklam, på film och i tv-serier. I alltför många familjer är tanken på ett homo- eller bisexuellt barn mer än man kan bära och ett transbarn är i det närmaste omöjligt att ens föreställa sig.

Det finns mödrar som skriker till sitt eget barn: Det händer att fäder föredrar att dottern lever med en våldsam heterosexuell man och misshandlas kontinuerligt framför att hon 18 KOM UT lever med en kärleksfull kvinna. Jag har mött tonåringar som fortfarande går i skolan, men som är hemlösa endast av det simpla skälet att de har förmågan att älska en människa av samma kön eller att de vill uttrycka sitt kön, sin person, på ett sätt som inte överensstämmer med heteronormen.

Men det är inte bara riktigt grova övergrepp som de berättar om. Att ens barn är hbt-person är fortfarande ingenting man skryter om på en kafferast. Istället väljer man att förneka sitt barn såsom Petrus förnekade Jesus.

Självklart är det bra. Alla institutioner som välkomnar oss bidrar till att minska förtryck och diskriminering på sikt. Dock vill jag passa på att uppmana kyrkan att också revidera sig inom andra områden.

Bland tio guds budord finns till exempel ett bud om att barn ska hedra sin moder och fader, men inget om att föräldrar ska respektera och hedra sina barn.

När jag hör hur föräldrar känslomässigt försöker pressa sina modiga nyutkomna barn med hot och försmädliga hånfullheter eller får veta att föräldrar gråter av samma skäl och sedan vill ha tröst av det barn som de just avvisat, inser jag vidden av ett sådant budord. Föräldrar måste förstå att barnen inte är till för dem. Barn står inte i tacksamhetsskuld till sina föräldrar. Carin Holmberg Carin Holmberg är fil. Numera brottsoffersamordnare på RFSL: Att föda barn åt andra som surrogatmamma är det i princip samma sak som att sälja sex?

När det gäller surrogatmödraskap verkar dock detta annars för det mesta friktionsfria förhållande kunna kärva till sig. Därefter har en begynnande debatt uppstått i media och olika politiska sammanhang. I riksdagen är det enbart Miljöpartiet och enskilda folkpartister som motionerar om införande av möjlighet att skaffa barn genom surrogatmödraskap. Vänsterpartiet säger, i ett enkätsvar på alltombarn. Socialdemokraterna är också skeptiska och menar att surrogatmödraskap har»etiska komplikationer«.

Det blir en ekonomisk fråga, det vill säga en typ av handel av livmodern, förklarar riksdagsledamoten Elina Linna V sitt partis motstånd.

Jag säger ett klart och tydligt nej till surrogatmödraskap. Det är ett solklart exempel på handel med kvinnors kroppar och med barn, menar hon och fortsätter: Surrogatmödraskap är prostitution, utvidgad till ännu en av kvinnans kroppsdelar.

I Sverige hör vi mycket gull-gull-snack om detta, att vi bara ska ha s. Men det är bara att se på länder som England och USA för att inse att detta inte fungerar i praktiken. Det blir en svart handel med kvinnors kroppar, pengar som betalas under bordet.

Ekis Ekman anser att det aldrig kan vara ett jobb att föda barn, utan att det är»en existentiell upplevelse som förändrar ens liv«. Att anlita en surrogatmamma i ett land som Indien, där det finns kliniker som mot betalning erbjuder surrogatmödrar till barnlösa västerlänningar, menar hon är oetiskt.

Precis som Thailand har blivit ett paradis för västerländska torskar, börjar nu Indien bli ett paradis för västerländska barnhandlare. Alla feminister borde öppna ögonen, läsa in sig på detta och kräva ett stopp för denna hänsynslösa handel med fattiga kvinnor och deras barn. Kajsa Ekis Ekman betraktar surrogatmödraskap som exploatering av kvinnors kroppar.

På samma sätt som man inom merparten av den feministiska rörelsen och inom vänstern ser sexköp som våld mot kvinnor. Mot denna tolkning av verkligheten, dvs att ingen frivilligt och utan att ta skada skulle utsätta sin kropp för vare sig surrogatmödraskap eller att sälja sexuella tjänster och att de som riskerar att exploateras ska skyddas genom lagstiftning, står uppfattningen om kroppslig autonomi. Det vill säga att varje människa själv, så länge ingen annan kommer till skada, måste få avgöra vad han eller hon önskar använda sin kropp till.

Att själv ha den okränkbara rätten att forma, använda och benämna sin kropp. I enlighet med detta synsätt, som hbt-rörelsen ofta använder sig av, kan ingen utomstående exempelvis genom förbud i lagstiftningen avgöra åt en kvinna att hon tar skada av att föda barn åt någon annan.

Här finns en ännu ganska outforskad konfliktlinje mellan sexliberal hbt-rörelse och radikalfeministiskt inspirerad svensk vänster. Snarare har RFSL pliktskyldigt redovisat sin kritiska inställning i olika sammanhang genom åren. Den kritiken sammanfattas i att man anser att lagen leder till»ökad utsatthet och ökade skaderisker för alla inblandade parter«.

I den hivprevention RFSL bedriver har det däremot förekommit enstaka insatser gentemot män som säljer sex till andra män och nyligen har RFSL fått i uppdrag av regeringen att undersöka situationen för hbt-personer som köper och säljer sex. Något regelrätt opinionsarbete mot sexköpslagen har det dock aldrig varit frågan om på det sätt som RFSL nu har börjat driva opinionsarbete för surrogatmödraskap.

Det är viktigt att vara medveten om, att motstånd till surrogatmödraskap kan hitta samma ideologiska grund inom vänstern som stödet för att det ska vara förbjudet att 20 KOM UT 2 Absolut finns det likheter, menar författaren och debattören Petra Östergren, som skrivit boken Porr, horor och feminister om den svenska debatten kring pornografi och prostitution. Ska staten bestämma vad myndiga personer gör med sina kroppar eller inte?

Petra Östergren menar att den svenska vänstern under de senaste tre årtiondena i huvudsak varit auktoritär i motsats till frihetlig och anti-auktoritär. Man har tenderat att se till staten och lagar för att lösa det man identifierat som problem. Hon menar att ett helt annat synsätt på kroppen framför allt kvinnokroppen skulle vara möjligt för vänstern att inta. Ett synsätt liknande det surrogatförespråkare inom hbt-rörelsen intagit. En frihetlig vänsteranalys av sexköpslagen skulle i så fall vara, att detta bara är ännu ett sätt för staten och patriarkatet att kontrollera kvinnors kroppar, kvinnors företagande och till viss del kvinnors sexualitet.

Idéhistorikern Susanne Dodillet doktorerade tidigare i år vid Göteborgs universitet med avhandlingen Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan talet. Hon menar, att huvudargumentet bakom sexköpslagen är att kommersiellt sex strider mot målet om jämställdhet, och förklarar det hela i en kedja av argument: Till den marxistiska tradition som har präglat den svenska vänstern hör föreställningen om att det ligger i allas intresse att individerna gestaltar sina liv i enlighet med vad som gynnar kollektivet och visionen om ett jämställt samhälle.

Individerna kan med andra ord bara vilja det som är bra för gemenskapen. Då prostitution anses strida mot jämställdheten kan därför ingen vilja sälja sex.

Det är därför logiskt att sexköp förbjuds. Å andra sidan skulle det ju kunna gynna alla om fertila kvinnor föder barn som andra sedan tar hand om, menar vän av surrogatmödraskapet. Frågan är snarare hur detta ska gå till rent praktiskt. Ingenting hindrar idag att en kvinna kommer överens med ett par om att bära ett barn åt dem och efter födseln överlåta föräldraskapet genom adoption till paret.

Problemet är att en sådan överenskommelse aldrig kan tryggas rent juridiskt. Vem som helst av parterna kan när som helst dra sig ur, fram till den dagen då adoptionspapprena undertecknats. Surrogatmödraskap är med andra ord inte förbjudet, men det är inte heller reglerat på ett sätt som skyddar vare sig barn, mor eller de sociala föräldrarna. Nu när frågan är uppe på dagordningen är det troligt och uppfriskande att det i denna debatt blir tydligt vilka ideologiska ståndpunkter som ställs på sin spets.

I sexköpsdebatten har skillnaderna inom hbt-rörelsen överskuggats av den feministiska debatten, som förenklat handlat om sexköp som antingen våld eller inkomstkälla. Med surrogatmödraskap, som ju är en fråga med tydlig hbt-profil, kan de skillnaderna bli tydliga även inom hbt-rörelsen.

Hur ska man se på kroppen? Är det upp till var och en att bestämma vad man ska göra med den? Eller behövs det skydd mot exploatering i lagen? Hbt-rörelsen, som nu mobiliserar sina krafter i nästa familjepolitiska fråga efter äktenskapet, får vässa sina argument för att övertyga om att det går att tillåta surrogatmödraskap utan att det för den skull innebär att kvinnor utnyttjas och jämställdheten lider skada.

Annars hägrar en ideologisk konflikt mellan den hängivet feministiska vänstern och en allt mer surrogatförespråkande hbt-rörelse. Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. Gruppen består av ungdomar i åldern år varav en del aldrig spelat teater.

Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur.

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara. Gud har en dröm! Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än. Identitet Lektion 1 Identitet Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet er är viktigt för att känna tillhörighet. Forskning visar att människor som inte känner sig säkra i sin.

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN: Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska. Vi matas med värderingar. Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år.

Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit.

Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: Ett steg fram Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga.

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn. Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med.

FN betyder Förenta Nationerna. Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Hej snygging Hej Skicka en bild ; Vaddå för bild? Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora!

Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog tjänsten ligger under myndighetsutövning,.

Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar.

Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare. Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer.

Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort. Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg.

Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra. Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma.

Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning.

Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan. Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra.

Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av. Genom seklerna har kvinnan fungerat som en spegel med magisk kraft att avbilda mannen dubbelt så stor som han är.. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning.

Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:. Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra. Mänskliga rättigheter November Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets.

Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen.

Svenska åk 9 Krönika resonerande text Svenska Förmågan: Att skriva Skriva en text med enkel språklig variation och textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och. Det har inte varit så enkelt. Det är ingen skillnad på någon utav oss. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig.

Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk? Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling. Om att bli mer lik Gud och sig själv. Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box , Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan.

Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade. De progressiva värden vi värnar står. I detta kapitel finns tips och metoder för att.

Mänskliga rättigheter Januari Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse. Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN: Det är staten i varje land som ska se till.

Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar? Gårdfeldt diskuterar utifrån 12 helgonberättelser förtryck och osynliggörande av HBTpersoner inom kyrkan, teologin och samhället. Avhandlingen har, enligt honom själv,. Den beskrivs och redovisas av Jonas Bromander i en bok på Verbum: Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och. Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen.

Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar. Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet. Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn.

Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på talet? Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på talet? Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN: Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia. Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.

Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i. Stockholms stadsteaters uppsättning hade premiär 11 januari på lilla scenen. Den är regisserad av Dritëro. GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Identitet - vilka är du? Det är ingen uppsjö av trygga platser precis. Ett annat sätt att skapa en plats fri från omvärldens normer är det som man brukar kalla för den valda familjen, den som till exempel professorn i kvinno- och genusstudier Kath Weston skriver om i sin bok Families we choose från Ett fenomen som framför allt är vanligt i hbtq-kretsar.

Från början var det ett sätt att ersätta banden med den biologiska familjen, i en tid då man riskerade att bli förskjuten om man berättade om till exempel sin sexuella läggning.

Men med tiden blev det allt mer ett sätt att jämställa vänskapsrelationer med biologiska band. Tanken är att man kan bygga sina egna familjer utifrån lust, snarare än genom de där pliktmässiga visiterna på bemärkelsedagar och släktträffar. En annan variant är begreppet släktskapssystem kinship som till exempel queerteoretikern Judith Butler använder.

En term som inte bara inkluderar den biologiska familjen utan också vänner, tidigare partners eller älskare. Nu är det förstås inte bara inom hbtqvärlden man vill ha möjligheten att skapa sin egen familj. I en värld där de flesta fasta relationsbegrepp börjar bli allt mer flytande blir de valda familjerna allt viktigare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Till och med tv-serien Buffy the Vampire Slayer kan användas som ett exempel på en skildring av en ny typ av familjebyggande. Om vänskap hade en färg vilken skulle det vara? Röd, det är varmt. Vad är det bästa med er vänskap? Att man aldrig behöver känna sig ensam. Hur många vänner kan man ha? Det beror på hur man definierar vänner, man kan ha många vänner, men få som man verkligen har nära. Hur visar ni att ni tycker om varandra? Vi pratar med varandra och vi busar mycket, men det är mest skojbråk.

Ett försök att sätta ord på den icke-sexuella kärleken mellan två män. Ett annat sätt att försöka kategorisera vänskap på är kanske i termer av evolution. På kräldjursnivån finns ytligt bekanta och arbetskamrater som man pratar med på fikarasterna, medan det högre upp i evolutionsträdet finns de muterade versionerna. En sorts vänskapens X-Men relationer med superkrafter. Där kan en vänskapsrelation mutera så till den grad att den kan utvecklas till ett familjeband.

En företeelse som, lite oväntat, blivit»vanlig«bland svenska politiker. Just nu väntar riksdagsmannen Fredrick Federley C barn med en av sina tjejkompisar, medan Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner blev något av en posterboy för stjärnfamiljer när han fick barn med sin vän Anna Söderström. I ett stort bildreportage i Dagens Nyheter i mars i år fick vi följa deras son Abbe, och den familj som omgav honom pappa Anders och mamma Anna, och så deras respektive pojkvänner Robin och Gustav.

Hur är det att vara vän med sitt ex? Med Marguerite har det aldrig varit några problem, vi bara slutade ha sex med varandra. Karln som vi båda var ihop med klarade däremot inte så bra att ha två starka kvinnor som var kära i varandra, förutom att vi var kära i honom. Hur är en bra vän? En sådan som finns där, även om man inte haft tid att träffas på ett år. Men visst fanns det de som själva levde i mer traditionella familjebildningar som var fundersamma innan barnet kom.

Den mest klassiska frågan var väl»men vill du inte skaffa barn med någon som du vill dela livet med«. Men det är ju precis det vi gjort. För Anders och Anna var det främst en gemensam syn på hur de såg på familjer, barn och barnuppfostran som ledde till beslutet att skaffa barn.

Vårt sätt att bilda familj är inte ett vaccin mot problem, men skapar inte heller några nya. Jag ser faktiskt fler farhågor med att ha barn tillsammans med någon som jag har en kärleksrelation med.

Väldigt många par som skaffar barn gör slut under det första året som föräldrar, det är så påfrestande för kärleksrelationen. Med en vän känns det mer stabilt. Det är ju till exempel väldigt sällsynt att man gör slut med en vän. Till viss del ger jag Anders Wallner rätt, vänskap är i allmänhet mer avslappnade än kärleksrelationer.

Men samtidigt är det inte helt okomplicerat att vara vänner. Vad kan man förvänta sig av en vän, egentligen? Hur vet man att vänskapen är besvarad fullt ut? Att göra slut med vänner kanske inte är så vanligt, men det är också sällan vänskap manifesteras offentligt.

Går ner på knä och frågar»vill du vara min vän, tills döden skiljer oss åt? Ställer till med stor vänskapsceremoni i kyrkan, eller sätter in en kompisbild i tidningen. Den riktig gamla, vedertagna vänskapsritualen, att blanda blod är tyvärr stigmatiserad idag i hivskräckens Sverige. En bild av skillnaden mellan vänskap och kärlek ger den amerikanske bögförfattaren Edmund White i sin memoarbok City Boy. När han summerar sin ungdomstid i New York på och talet är det vänskaperna som han minns med mest värme.

Kärlek är en källa till oro ända tills den förvandlas till tristess. Endast vänskap ger själen näring. Kärlek väcker höga förväntningar som aldrig blir verklighet, medan vänskapen existerar i nuet förväntningarna på den har redan infriats. Kärlek är ett manus där några få teman upprepas om och om igen, och som vi har svårt att följa, trots att vi anstränger oss för att rätta oss efter dem.

Vänskap är ett tillstånd som tillåter oss att göra vadhelst som faller oss in. En metod för att undvika den klassiska monogama tvåsamhetsnormen som uppfattas som begränsande, kravfylld och ofri. Bort med kompromisser, skuld, svartsjuka och monogami helt enkelt. Andie Nordgren drev en frågelåda om relationsanarki på nätet under namnet Dr Andie för några år sedan. På en knastrig Skypelina från Island, där hon bor nu, förklarar hon grunderna. Den stora frustrationen med monogama relationer är att det finns en uppsättning uppoffringar som man automatiskt ska göra när man går in i dem.

Relationsanarkismen handlar om att ingen behöver tvingas in i en fördefinierad mall, utan att man ska kunna utforma relationen själv, så som man vill ha den. En relationsanarkistisk approach handlar om att man med varje person kommer överens om vad man förväntar sig av varandra. Någonstans tycker jag att Andie sätter fingret på just det som jag, personligen, har haft lite svårt för när det handlar om vänskap. Att det inte finns några fasta regler eller klassificeringar.

Om man ska behandla kärleksrelationer som vänskap, så borde man ju också behandla vänskap lika seriöst som kärleksrelationer. Kanske är relationsanarkin också ett sätt att tydligt reda ut hur vänskapsrelationerna egentligen ser ut?

Bara för att det finns en verktygslåda för att prata om de här frågorna, så är det inte alltid så lätt att använda den. För mig är vänskap en fråga om lojalitet. Sedan är det en styrkemätare i vänskap hur långt den lojaliteten går och vilka uppoffringar man är beredda att göra för varandra.

Det kan vara svårt att utforma vad man förväntar sig av varandra explicit. Ytterst handlar det om logistik och tid. Varje relation kostar mer när man ska synka med arbete, geografi och tid och de relationer som funnits länge får ett större värde och blir svårare att ersätta, förklarar Andie. Under arbetet med den här artikeln har jag haft en känsla av att vänskapen egentligen är underskattad i hela vår kultur.

Men alla nära relationer blir konfliktfyllda. En enorm mängd böcker om dejting och kärleksrelationer. Ganska många om arbete och karriär. Men kanske bara en handfull om vänskapsrelationer.

Trots att det i mörka stunder kan kännas lika avlägset med en BFF en vänskap som varar hela livet som drömmen om kärleksrelationen som varar. Vänskap ska tydligen klaras av på egen hand, trots att vänskaper ofta är både längre och betydligt mer omväxlande och komplicerade än kärleksrelationer. Vid första anblicken kan hbtq-världen framstå som undantaget. En enda stor prideparad som på en gång både signalerar mångfald och gemenskap.

Räddningen för alla de som kämpat med sitt utanförskap. Plötsligt får de tillgång till en sagoliknande värld, där alla kan vara sig själva men ändå bli accepterade. Det är först när man tittar lite närmare på paraden som man upptäcker alla underavdelningar. Och att det finns orsaker till att många går under olika banderoll. Det är ju långt ifrån självklart att till exempel bögar är mer insatta i transfrågor än heteron.

Till Psykhälsans mottagning för hbtpersoner i Stockholm kommer en del av dem som inte hittat sin plats i regnbågskollektivet. Just paraden är en symbol för gemenskap som många nämner. En del som kommer hit känner sig inte hemma i gayvärlden, utan beskriver en ensamhet.

En brist på vänskap, även i hbtq-världen. Att den inte blir den frizon som de har hoppats på och längtat efter, säger psykoteraputen Margareta Gardner Olsson. Hennes kollega Magnus Karlsson fyller i: Många säger att vänskapen är en bristvara på grund av att mycket handlar om sex. Det är enkelt att dejta på löpande band, men svårt att skapa varaktiga vänskapsrelationer. Ofta finns det också en längtan efter det friktionslösa hos de som kommer hit.

Man tror att vänskap är en konfliktfri zon. Men alla nära relationer blir konfliktfyllda, och måste få vara det. Ensamhetens utbredning i hbtq-världen är egentligen inte så märklig. De mötesplatser som finns är nästan alltid fester, barer och klubbar platser där det serveras alkohol, och i regel också ställen där själva målet med kvällen är att ragga upp en partner kanske för livet, men betydligt mer ofta för en kväll.

Att börja prata om allvarliga saker medan en gogo-dansare skakar på rumpan framför en kan vara svårt. Framför allt eftersom volymen ofta är så hög att det är svårt att höra vad någon säger. För att inte tala om hur ålderssegregerade de flesta barer och klubbar är. Ändå finns det en del, även inom homovärlden, som ifrågasätter varför man som hbtq-person väljer att umgås och hänga mycket med andra från samma grupp.

Är man inte klar med sin komma ut-process? Varför ska bögar starta ett eget rugby-lag? Varför ska det arrangeras en skrivarkurs som vänder sig specifikt till hbtq-personer? Vad man glömmer är den gemensamma erfarenheten. Som minoritet är man nästan ständigt speglad genom majoritetens ögon. Artiklar i tidningen vänder sig pedagogiskt till en någon sorts vag, obestämd oinsatt allmänhet.

Trots att likaberättigandet i lag gått framåt med stormsteg de senaste åren är behovet av fler sociala ytor i hbtq-världen fortfarande stort. Men även om vi skulle kunna skapa dem, så betyder inte det att livet kommer att förvandlas till en enda lång prideparad. Det finns inte något land bortom regnbågen, och även inom de självvalda familjerna kan det utspelas Noréndramatik.

Samtidigt håller också hbtq-världen på att förändras. Att skaffa barn blir allt vanligare och med det nya hbtq-kärnfamiljer. Som barnlös har jag ofta känt att jag har mer gemensamt med barnlösa heterosexuella också de normbrytare i sin grupp än flateller bögparet som är småbarnsföräldrar och vice versa.

I den bästa av världar kan vi ändå hoppas på att normförskjutningarna slutar lyckligt. Att vi kan ta med oss erfarenheterna kring valda familjer, frihet från begränsande normer och vikten av vänskap när de rakbladsskarpa gränserna mellan våra olika världar förhoppningsvis suddas ut.

Någon som är ärlig, kärleksfull och som tror på mig. Och även om en vän inte håller med mig i allt, så respekterar de mina beslut. En som inte dömer utan stöttar dig.

En som ger dig de bästa råden i de värsta situationerna. Någon som verkligen finns där för dig, även om de egentligen är riktigt arga.

Hur ser vänskap ut? Det har alla regnbågens färger. Kontakta oss om du är utsatt för hot och våld av din familj eller släkt. Du har rätt att vara den du är! Maria Yvell om ett slampigt sätt att skaffa sig riktigt goda vänner. Jag känner de flesta som är där och Lina som är i stan för att hälsa på är med.

Därför är en presentation av var och en på sin plats. Det är när Lina frågar hur alla hänger samman som det kluriga börjar. De två som står där borta hade en relation tidigare men har nu nya relationer. Varav den ena relationen är öppen så det finns några ligg och hångel till dem här på festen också. Bruden där borta hängde jag med ett litet tag, men nu fikar vi och snackar skit istället «Och så fortsätter det samtidigt som jag inser att de flesta på festen har legat, hånglat, dejtat eller varit tillsammans med någon för att bli»en i gänget«.

Japp, du har hört det förut, vi är slampor hela bunten. För några år sedan var vi några vänner som försökte förklara detta för pappan till en i gänget fråga mig inte hur vi kom in på ämnet där och då.

Det slutade med att han kliade sig lätt i huvudet, samtidigt som han konstaterade: Efter festpresentationen vänder sig Lina mot mig: När jag tänker på det har jag egentligen inga ex. För relationer tar inte slut. De antar bara nya former. Snarare är det andra personer som påpekar det märkliga med det hela.

Särskilt som en av mina bästa vänner är ett så kallat ex, Annika. Vi hörs varje dag. Ses flera gånger i veckan. Egentligen mer nu än när vi var sambos. Faktum är att vi är så mycket vänner nu att jag nästan glömt bort att vi för några år sedan kallade varandra för flickvänner.

Då försökte vi foga ihop hennes svala ljusa stil med min dröm om kitsch. Som ni förstår gick det inte så bra. Jag packade ner mina plastfåglar, ljusslingor, tygblommor, plastdinosaurier och allt vad det var och flyttade. En sak var vi däremot överens om. Vi gillade fortfarande varandra väldigt mycket. Och så där har det rullat på. Nya relationer och partners har tillkommit, omformuleringar har skett och pågår i denna stund.

Vi blir fler, inte färre. Okej, nya och gamla partners blir inte alltid vänner med varandra, men jag har heller aldrig varit med om att de blivit ovänner.

Lina är fortfarande fundersam: Jag tänker att det handlar om att en haft schyssta partners som i sin tur skaffar nya schyssta partners som har med sig schyssta före detta partners. Skit samma vem som har legat, hånglat, dejtat eller varit ihop med vem eller vilka.

Snarare är det så att varje ny som tillkommer välkomnas med hejarop, high five, stora kramen och nyfikna frågor. Så kalllade ex är dessutom suveräna att diskutera nya relationer med. Hon vet mina styrkor och svagheter och kan därför coacha mig fram i detta relationssammelsurium av panik, kris och lyckorus. Genom att lyfta fram mina extraordinärt fantastiska fördelar samt tipsa mig om att gömma undan morgonhumöret hjälper hon mig en bra bit på vägen.

Ens före detta partners kan också vara det bästa cv: Helt klart en winwin! Jag tror inte på begränsningar. Det enda kärleksmått som finns är att det finns hur mycket som helst och räcker till alla. Du väljer själv om det ska vara komplicerat eller inte.

Så, en ska verkligen inte underskatta sängvägen till vänskap. Dessutom, om den ökända lesbiska sängdöden verkligen existerar väljer jag i så fall att se den som en tillgång istället för ett hot. För delad glädje är dubbel glädje, eller trippel glädje eller ja ni fattar grejen.

För jag tänker att vi, slampmaffian, luckrar upp ordningar. Och till det behövs precis hur många som helst. Maria Yvell är poet och hbtq-aktivist. Studerar för tillfället master i mänskliga rättigheter samt jobbar på Egalia, fritidshänget för hbtq-ungdomar. Det är en komplicerad fråga när man äger något tillsammans. Som lagstiftningen ser ut är det också väldigt viktigt att de som äger tillsammans försöker att reglera frågan.

Allmänt kan man säga att det är bättre att försöka komma överens om hur till exempel ett ägandeförhållande ska upplösas när man fortfarande är vänner. Gör man inte det kan det bli svårt om man befinner sig i en separation. Kom Uts jurist Klas Bjuremark svarar på frågor. Bild Sanna Borell Den som står på en lagfart är normalt den som anses som ägare till ett hus.

Om du är osäker på om du står på lagfarten till din sommarstuga kan du ringa inskrivningsmyndigheten och fråga, uppge då bara fastighetsbeteckningen. Om man inte är gift eller sambo men äger en fastighet tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig.

Samäganderättslagen reglerar frågorna om ägarna själva inte har skrivit ett avtal om vad som ska gälla. Min rekommendation är alltid att man skriver ett avtal eftersom samäganderättslagen bland annat ger en ägare rätten att tvinga fram en försäljning av det gemensamma.

En sådan situation ska man definitivt undvika. Kollektivboende utan skydd Vad gäller om man har en hyresrätt tillsammans och vill flytta isär? En hyresrätt kan i princip inte»ägas«. Detta eftersom en sådan rent juridiskt inte har något marknadsvärde.

Detta ställer till stora problem i till exempel Stockholm eftersom alla vet att hyresrättslägenheter i praktiken kan vara värda stora summor. Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld. Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. Vilka känslor väcks hos dig? Vad tror du att boken kommer att handla om? Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,.

Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag. I detta kapitel finns tips och metoder för att. Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både. Öka kompetensen genom utbildning.

Mänskliga rättigheter November Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets.

Gruppen består av ungdomar i åldern år varav en del aldrig spelat teater. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är.

Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap. Anna Knöfel Magnusson Illustration: Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog tjänsten ligger under myndighetsutövning,.

Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande. Mänskliga rättigheter Januari Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets. Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter.

Det brukar Maria också göra. Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av. Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.

Rätten att välja sitt liv. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med. Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som.

Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar.

Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa. Gud har en dröm! Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än. Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon.

Anna fick börja arbeta. Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra.

Han ler och svarar ja. Hip Hip hora Ämne: Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige.

Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Våld i nära relationer där hbtqpersoner ingår Emilia Åkesson Utbildare, NCK Bakgrund Forskningsöversikten visade att behovet av kunskap om våld i samkönade relationer var stort Få studier i svensk kontext.

Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om. Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars Vad berättar barn för Bris om hur de mår?

Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad.

Delaktighet - på barns villkor? Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN: Artikel publicerad på Doktorn. Ofta behöver man få medicinsk. Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn.

Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år Definition: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen. Borde jag handla mer saker? Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar.

Hej snygging Hej Skicka en bild ; Vaddå för bild? Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vårt verksamhetsområde har utvidgats från tio till nitton kommuner i Norrbotten och.

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och. Talmanus till presentation om nätvardag Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst.

Thomas Hammarberg har skrivit texten. Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. Jag säger att min partner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag.

Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

I en förort där utanförskapet skapat egna regler, föds drömmen om ett samhälle där varken polis eller politiker vågar sig in.!!

Escort pojkar homo review eskort bollnäs Jag är djupt oroad över den utveckling. Människan har en stark drift att vilja rätta till företeelser som stör det kollektiva ordningssinnet. Han ville inte»upprätthålla hycklandet som andra marockaner och araber håller på med«, utan ville gå framåt med sin egen sanning. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i Läs mer. I ett samhälle som krävt att jag valde bort drömmen om en framtida familj för drömmen om att vara en hel människa valde jag att vara hel i mig själv. Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Sex och homo samlevnadsundervisning svenska amanda escort

Sex och homo samlevnadsundervisning svenska amanda escort